Vi guider dig til alt hvad du skal vide om betinget frakendelse af kørekort 3 år

Ubetinget og betinget frakendelse af kørekort

Regler efter betinget frakendelse af kørekort i 3 år

Her på siden kan du læse om regler og lovkrav i relation til betinget frakendelse af kørekort og ubetinget frakendelse af kørekort.

I Danmark kan kørekortet blive frakendt betinget ved spirituskørsel i følgende tilfælde:

  1. Hvis du bliver standset af politiet og har en promille mellem 0,5 og 1,2, mens du kører.
  2. Hvis du nægter at lade dig teste for alkohol eller nægter at medvirke til en alkoholtest.
  3. Hvis du forsøger at unddrage dig eller undlader at medvirke til en alkoholtest i forbindelse med et trafikuheld.
  4. Hvis du af politiet vurderes til at være påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer, og din kørsel er til fare for trafiksikkerheden, selvom din promille er under 0,5.

I disse tilfælde kan politiet beslutte at frakende dit kørekort betinget, hvilket normalt indebærer en midlertidig inddragelse af kørekortet samt mulige bøder og/eller andre strafferetlige sanktioner. Domstolen kan også vælge at frakende kørekortet betinget som en del af en retssag, hvor du er blevet dømt for spirituskørsel. Den præcise længde og betingelserne for den betingede frakendelse kan variere afhængigt af omstændighederne i den konkrete sag og den individuelle lovmæssige vurdering.

Ubetinget frakendelse af kørekortet

I Danmark kan man miste sit kørekort ubetinget i forbindelse med spirituskørsel under følgende omstændigheder:

  1. Hvis man gentagne gange begår spirituskørsel, dvs. hvis man allerede tidligere har fået en betinget frakendelse af kørekortet for spirituskørsel og gentager forseelsen.
  2. Hvis man begår spirituskørsel og har en promille over 1,2 promille eller hvis man er stærkt påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer og udgør en alvorlig fare for trafiksikkerheden.
  3. Hvis man forårsager alvorlig personskade eller død som følge af spirituskørsel.

Disse situationer kan medføre en ubetinget frakendelse af kørekortet, hvilket normalt betyder en permanent inddragelse af kørekortet i en vis periode. Domstolen træffer normalt beslutningen om at inddrage kørekortet ubetinget som en del af en retssag, hvor man er blevet dømt for spirituskørsel. Varigheden af den ubetingede frakendelse afhænger af omstændighederne i den specifikke sag, herunder alvorligheden af forseelsen og eventuelle tidligere forseelser.Hvis du har fået ubetinget frakendelse af kørekort 3 år så læs med her

Generhvervelse af kørekort

Hvis dit kørekort er blevet frakendt ubetinget, skal du gennem en proces for at generhverve det. Dette indebærer typisk, at du skal bestå en teori- og køreprøve, tage et ANT-kursus og mere. Det er vigtigt at være godt forberedt og kende de gældende regler og krav.

For at lære mere om processen for generhvervelse af kørekort, herunder de specifikke krav og forberedelser, kan du besøge vores side om generhvervelse af kørekort her.

Betinget frakendelse af kørekort pris

Når du får en betinget frakendelse af kørekortet, betyder det, at du skal opfylde visse betingelser for at beholde dit kørekort. Dette inkluderer typisk gennemførelse af en kontrollerende køreprøve. Sammenlagt kan omkostningerne ved at generhverve dit kørekort ved en betinget frakendelse variere, men her er nogle af de typiske udgifter, du skal være opmærksom på:

Teoriprøvegebyr: Ca. 600-800 DKK.
Praktisk prøvegebyr: Ca. 1.000-1.500 DKK.
Lægeerklæring: Ca. 500-1000 DKK, afhængig af lægen.
Køreskoleundervisning: Afhængigt af din erfaring og behov for genopfriskning kan priserne variere, men regn med ca. 400-600 DKK per lektion.

Det kan således hurtigt løbe op eller mere at opfylde kravene for en betinget frakendelse, afhængigt af dine individuelle behov og omstændigheder. Det er en god idé at kontakte din lokale køreskole for en mere præcis vurdering af omkostningerne.

Kom tilbage bag rettet med en alkolås

Hvis du har fået en frakendelse af dit kørekort på grund af spirituskørsel, kan installation af en alkolås være en løsning for at komme tilbage bag rettet. En alkolås forhindrer bilen i at starte, hvis der registreres alkohol i førerens udåndingsluft. Dette hjælper med at sikre, at du kører sikkert og lovligt.

Se godkendte leverandører der tilbyder pålidelige og brugervenlige alkolåse, der kan hjælpe dig med at opfylde kravene fra myndighederne og komme tilbage på vejene.